Kontakt

Osnovna škola Laslovo

Adresa: Školska 1, 31214 Laslovo

Tel:031/289-801

Fax:031/289-003

E-mail: ured@os-laslovo-korog.skole.hr

Web: http://os-laslovo-korog-skole.hr

Voditeljica projekta: Barbara Dadić Eđed


Osnovna škola Dežanovac

Adresa: Dežanovac 285, 43506 Dežanovac

Tel:043/675-840

Fax:043/675-849

E-mail: ravnatelj@os-dezanovac.skole.hr

Web: http://os-dezanovac.skole.hr

Član projektnog tima: Zoran Činčak


Osnovna škola Kistanje

Adresa: Dr. Franje Tuđmana 80, 22305 Kistanje

Tel: 022/763-600

Fax: 022/763-052

E-mail: ured@os-kistanje.skole.hr

Web: http://os-kistanje.skole.hr

Članica projektnog tima: Sanja Marasović Stručić


Pučko otvoreno učilište Vinkovci

Adresa: Pavleka Miškine 10, 32100 Vinkovci

Tel:032/334-540

Fax: 032/334-540

E-mail: ravnatelj@pouvinkovci.hr

Web: http://pouvinkovci.hr

Članica projektnog tima: Rozalija Jurković


Općina Ernestinovo

Adresa: Vladimira nazora 64, 31215 Ernestinovo

Tel: 031/270-215

Fax: 031/270-215

E-mail: procelnica@opcinaernestinovo.com

Web: http://www.ernestinovo.hr

lenta