Aktivnosti

1 – Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih djelatnika:

Stručno usavršavanje u vidu edukacija i studijskog putovanja u svrhu upoznavanja primjera dobre prakse doprinosi ostvarenju cilja, jer će razviti i unaprijediti nastavničke kompetencije iz područja izrade i provedbe kurikuluma, primjene inovativnih pristupa i metoda poučavanja, organizacije i provedbe projektne nastave te osmišljavanja i provedbe integrativnog koncepta nastave.

 • 15 nastavnika sudjelovalo je na edukaciji za izradu i provedbu kurikuluma za interkulturanu pismenost i metode definiranja ishoda učenja;
 • 30 nastavnika sudjelovalo na edukaciji za provedbu integrativnog pristupa poučavanju i provedbe projektne nastave;
 • 36 odgojno-obrazovnih djelatnika sudjelovalo na edukaciji o interkulturnom obrazovanju
 • 36 odgojno-obrazovnih djelatnika sudjelovalo na edukaciji o medijskoj kulturi i novim medijskim i komunikacijskim tehnologijama s aspekta njihove primjene u nastavi;
 • 3 ravnatelja i 6 stručnih suradnika sudjelovalo na edukaciji za organiziranje projektnih dana i tjedana
 • provedeno 5 stručnih edukacija
 • 30 odgojno-obrazovnih djelatnika sudjelovalo na studijskom putovanju u Mađarsku u svrhu upoznavanja obrazovnih modela usmjerenih na usvajanje ključnih kompetencija (posjet interkulturnoj osnovnoj školi u Budimpešti; Kinesko-Mađarska dvojezična osnovna škola)

-Nabava opreme potrebne za provedbu INA. Stručnim usavršavanjem nastavnika za integrativnu primjenu suvremenih ICT alata/opreme i digitalnih sadržaja u nastavi te osposobljavanjem nastavnika za rad na opremi doprinosi se ostvarenju projektnog cilja, jer se na taj način povećava kadrovski kapacitet škola za rad na opremi nabavljenoj u sklopu projekta te se osigurava adekvatna primjena istih u provedbi izvannastavnih aktivnosti.

 • 3 škole opremljene suvremenom opremom i sredstvima za integrativnu i interaktivnu provedbu nastave (3 pametne ploče, 1 prijenosno računalo, glazbeni instrumenti)
 • nabavljena građa za 3 školske knjižnice/obnovljena 3 knjižnična fonda

2 – Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti unutar školskog kurikuluma za interkulturalnu pismenost:

Projektne aktivnosti unutar ovog elementa uključuju: Provođenje suvremenih metoda poučavanja, projektno učenje (različiti oblici istraživanja), interaktivno učenje primjenom nabavljene opreme, ljetna škola, osmišljavanje projektnog ishoda – Festivala multikulturalnosti. Navedene aktivnosti doprinijet će projektnom cilju, jer će omogućiti aktivno sudjelovanje učenika, interakciju učenika multikulturnih zajednica i učenje o različitim kulturama, što će povećati njihove interkulturne kompetencije.

 • 1 analiza postojećih kurikuluma i 1 koncept novih/proširenih izvannastavnih aktivnosti
 • 3 nova kurikuluma
 • provedeno 10 radionica na lokacijama triju škola na kojima je sudjelovalo ukupno 60 učenika i 20 nastavnika
 • održana ljetna škola na kojoj je sudjelovalo 9 nastavnika i 40 učenika iz tri osnovne škole
 • izrađen 1 multimedijalni materijal za prenošenje vlastite višejezične medijske poruke učenika
 • tiskano 500 kom višejezičnih novina
 • održan 1 Festival multikulturalnosti
lenta