Realizirana proljetna škola u Kistanjama na temu “Multi-kulti lonac”

U kistanjskoj osnovnoj školi u periodu 15.-17. travnja održana je Proljetna škola, u kojoj su domaćini – učenici i učitelji OŠ Kistanje ugostili učenike partnerskih osnovnih škola iz Dežanovca i Laslova.

Tijekom trodnevne proljetne škole, učenici su pod mentorstvom svojih nastavnika sudjelovali na radionicama prilagođenim različitom uzrastu učenika, u sklopu kojih su učili jedni o drugima i jedni od drugih. Svim ovim sredinama zajednička je multietičnost i multikulturalnost, što je inicijalno i povezalo te tri osnovne škole u partnerstvo u provedbi ovog projekta. Učenici su u sklopu ovog susreta imali priliku vlastitim prezentacijama, literarnim, dramskim, likovnim i glazbeno-scenskim izričajima sudjelovati i doprinjeti interakciji različitosti i interkulturnom dijalogu. Kreativna interakcija učenika tijekom tri dana, bila je začinjena slasnim tradicijskim jelima i delicijama koje su učenici zajednički pripremili sa svojim učiteljima u sklopu radionice nazvanoj multi-kulti lonac.

Proljetna škola u Kistanjama, dio je niza aktivnosti koji provode tri partnerske osnovne škole u sklopu projekta „Festival multikulturalnosti – razvojem interkulturnih kompetencija do umijeća komuniciranja“ odobren iz poziva Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.495.628,52 kn te se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda. Svrha projekta je razvoj interkulturalne pismenosti učenika partnerskih osnovnih škola Laslovo, Dežanovac i Kistanje, kako bi se razvile kompetencije neophodne za cjeloživotno učenje.

Provedba projekta započela je koncem studenog 2017. g. Projektne aktivnosti podijeljene su u dvije faze, na način da su se u prvoj fazi provele aktivnosti usmjerene na stručno osposobljavanje odgojno-obrazovnih djelatnika triju osnovnih škola, zahvaljujući čemu su se unaprijedile nastavničke kompetencije za suvremene pristupe poučavanju. Kao izravan rezultat provedenih aktivnosti u prvoj fazi projekta, odgojno-obrazovni djelatnici partnerskih osnovnih škola izradili su nove kurikulume za provedbu izvannastavnih aktivnosti usmjerenih na razvoj interkulturne pismenosti učenika, kako bi se povećala razina interkulturne pismenosti, odnosno kompetencije nužne za cjeloživotno učenje.

Novi kurikulumi implementirani su početkom školske godine 2018/2019 u osnovnim školama Laslovo, Kistanje i Dežanovac, čime je učenicima tih triju škola omogućen upis u novokreirane izvannastavne aktivnosti i to kroz deset raznih modula osmišljenih na način koji učenicima omogućuje stjecanje razumijevanja o vrijednostima koje leže u osnovi demokratskog života – poštivanjem ljudskih prava kao osnovom za upravljanje raznolikošću i podržavanjem otvorenosti prema drugim kulturama.

Projektnim sredstvima nabavljena je i vrijedna oprema za sve tri partnerske škole u ovom projektu, pa se tako obnovio knjižnični fond škola, nabavile su se suvremene pametne ploče te različiti glazbeni instrumenti čija primjena u izravnom radu s učenicima uvelike doprinosi kvalitetnom zadovoljavanju potreba učenika.

Tijekom 20 mjeseci trajanja projekta, u projektnim aktivnostima sudjeluje 80 učitelja i stručnih suradnika te 135 učenika iz tri partnerske osnovne škole.

Nakon provedene proljetne škole u Kistanjama, učenici osnovnih škola iz Laslova, Kistanja i Dežanovca iščekuju skorašnji susret u periodu 20.-26. lipnja, kada će domaćin susreta biti partner Osnovna škola Dežanovac, a povod susretu je provedba ljetne škole u dječjem odmaralištu „Dežanovac“ u Tkonu na otoku Pašmanu. U sklopu ljetne škole planiraju se različite kreativne i poučne radionice usmjerene na aktivnosti koje promiču toleranciju i razumijevanje te pružaju prilike za interakciju različitosti i međukulturni dijalog. Između ostalog, učenici će imati priliku upoznati se s kulturom, običajima, načinom života i glazbom geografski dalekih naroda s afričkog kontinenta.

Projekt završava koncem srpnja ove godine. U završnoj fazi projekta, kao kruna vrijednog zajedničkog rada učenika i učitelja partnerskih škola, nositelj projekta OŠ Laslovo bit će domaćin još jednog susreta u Laslovu. Tijekom pet dana, u periodu 3.-7. lipnja provest će se Festival multukulturalnosti, u sklopu kojeg će učenici imati priliku predstaviti rezultate 20-mjesečnog rada, koji za cilj ima razvoj interkulturnih kompetencija učenika i stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.