Pripremljen novi kurikulum izvannastavnog programa „Multi-kulti ambasadori“

U sklopu projekta “Festival multikulturalnosti-razvojem interkulturnih kompetencija do umijeća komuniciranja”, kojeg OŠ Laslovo provodi u partnerstvu sa OŠ Kistanje i OŠ Dežanovac te POU Vinkovci i Općinom Ernestinovo, odgojno obrazovni djelatnici partnerskih osnovnih škola, oformljeni u radne skupine, tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2018.g. pod mentorstvom vanjskog stručnjaka, proveli su aktivnost analize postojećih kurikuluma te izradili novi kurikulum izvannastavnih aktivnosti unutar školskih kurikuluma partnerskih osnovnih škola, usmjerenih na razvoj interkulturnih kompetencija učenika.

Zahvaljujući prethodno provedenim aktivnostima stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, radna skupina koju čine odgojno-obrazovni djelatnici osnovnih škola Laslovo, Kistanje i Dežanovac, pripremili su kurikulum izvannastavnog programa „Multi-kulti ambasadori“ koji će se implementirati unutar školskih kurikuluma osnovnih škola Laslovo, Kistanje i Dežanovac te početi provoditi s početkom nove školske godine 2018/2019.

Predmetni kurikulum objedinjuje niz ciljanih i osmišljenih aktivnosti koje će se provoditi sa suvremenim metodama i tehnikama poučavanja usmjerenih na učenike.  Novi kurikulum omogućuje učenicima upis i sudjelovanje u novokreiranim izvannastavnim aktivnostima sa ciljem povećanja razine kompetencija učenika triju osnovnih škola iz područja interkulturne pismenosti, odnosno stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.495.628,52 kn te se u potpunosti financira iz Europskog socijalnog fonda.