Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

30.11.2018. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Iz poziva za dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja“ za projekt UP.03.2.2.03.0017 „Festival multikulturalnosti – razvojem interkulturalnih kompetencija „do umijeća komuniciranja

između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO), Amruševa 4, 10000 Zagreb

S jedne strane, i Osnovne škole Laslovo, Školska 1, 31214 Laslovo.