Odgojno-obrazovni djelatnici sudjelovali na studijskom putovanju u svrhu upoznavanja primjera dobre prakse u području interkulturnog obrazovanja – posjet interkulturnoj mađarsko-kineskoj osnovnoj školi u Budimpešti

U sklopu projekta “Festival multikulturalnosti – razvojem interkulturnih kompetencija do umijeća komuniciranja”, kojeg OŠ Laslovo provodi u partnerstvu s OŠ Kistanje i OŠ Dežanovac te POU Vinkovci i Općinom Ernestinovo, provedeno je studijsko putovanje u mađarsko-kinesku dvojezičnu osnovnu školu i gimnaziju u Budimpešti, u trajanju od 4. – 7. travnja.2018.g., sa svrhom upoznavanja obrazovnih modela usmjerenih na usvajanje ključnih kompetencija.

Provedena aktivnost doprinosi cilju projekta „Festival multikulturalnosti – razvojem interkulturnih kompetencija do umijeća komuniciranja“, jer su partnerske osnovne škole zahvaljujući ovom studijskom putovanju imale prilike upoznati se s primjerom dobre prakse u području interkulturnog obrazovanja, čime jačaju svoje kapacitete za uspostavu novih kurikuluma za izvannastavne aktivnosti, koji će omogućiti učenicima upise i sudjelovanje u novokreiranim izvannastavnim aktivnostima s ciljem povećanja razine kompetencija učenika triju osnovnih škola iz područja interkulturne pismenosti, odnosno stjecanje ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

U sklopu posjeta mađarsko-kineskoj dvojezičnoj osnovnoj školi i gimnaziji u Budimpešti, koji je izvrstan primjer dobre prakse u području interkulturnog obrazovanja, projektni tim kojeg su činili ravnatelji, učitelji i stručni suradnici iz partnerskih škola (OŠ Laslovo, OŠ Kistanje i OŠ Dežanovac) upoznali su se s modelom obrazovanja i načinom poučavanja na mađarskom i kineskom jeziku koji se provodi u predmetnoj školi, a koji je jedinstven u Europi.

Zaključci ovog studijskog putovanja, kao i primjer dobre prakse u području interkulturnog obrazovanja će se kroz projekt implementirati u nove kurikulume izvannastavnih aktivnosti partnerskih osnovnih škola, a prve rezultate moći ćemo vidjeti u sljedećoj školskoj godini kada će se stečena iskustva primjeniti u neposrednom radu s učenicima u okviru novih izvannastavnih aktivnosti, kao i na završnoj aktivnosti projekta – Festivalu multikulturalnosti na kojoj će, osim učenika partnerskih škola, zahvaljujući ovom studijskom putovanju i novoutemeljenoj suradnji, sudjelovati i učenici iz mađarsko-kineske osnovne škole iz Budimpešte te time doprinjeti glavnom cilju ovog projekta – razvoju interkulturnih kompetencija naših učenika i stjecanju ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.